Vaata jooniselt, millised on need staadiumid ja kindlad tunnused, mille alusel võib väita, et inimene on tõesti surnud.