Foto on illustratiivne. Foto: TERJE LEPP

„Tegemist on väga tõsise rikkumisega nii seaduslikus kui eetilises plaanis,“ ütles Puust. „Meie seltsi jaoks on tegemist täielikult punase joone ületamisega. Need inimesed on sülitanud nii Eesti jahikultuuri kui ka meie üleskutse peale käituda külalistena reeglite ja kommete kohaselt. Tänan nii Keskkonnainspektsiooni kui ka kõiki neid, kes selle rikkumise aitasid tuvastada ning kindlasti saavad rikkujad vastavalt seadusele karistatud.“

EJS on ettevalmistanud koolitajad, kes vastavalt seadusemuudatusele sellest aastast jahikülalisi täiendavalt linnujahi osas harivad. Koolituse üks olulisemaid osasid on jahipidamiseks lubatud ja keelatud vahendite tutvustamine. Ka kõnealused jahikülalised olid informeeritud meil kehtivatest reeglitest.

„Juhtunu teeb eriti inetuks see, et jahikülalised sooritasid oma teo teadlikult, kuna elektrooniliste peibutusvahendite kasutamine on kõikjal Euroopas keelatud,“ selgitas EJS-i tegevjuht Tõnis Korts. „Kohe, kui saame ametliku teatise, peatame vastavalt seadusele nende jahitunnistuste kehtivuse." Korts lisas, et nende nimed pannakse kirja „musta nimekirja" ja lähiaastatel nad Eestis enam jahti pidada ei saa.

„Loomulikult vaatame üle ka jahikorraldaja ja koolitaja tegevuse ‒ kui seal on puudujääke, siis on tõenäoline, et võtame koolitajalt ära õiguse väliskülalistest jahimehi koolitada,“ ütles Korts.

Eesti Jahimeeste Selts on jahimeeste katusorganisatsioon, mis ühendab enamikku Eesti jahimehi. Riikliku halduslepingu alusel korraldatakse nii oma riigi jahimeestele kui ka väliskodanikest jahikülalistele jahitunnistuste väljastamist, nende koolitamist ja rikkumiste puhul ka jahitunnistuse kehtivuse peatamist. EJS on jahinduses valinud jätkusuutliku ja teaduslikel alustel põhineva suuna, mis tähendab muuhulgas seda, et igasugune ebaseaduslik jahinduslik tegevus on taunitav.

Kaasaegne jahipidamine on suures osas praktilise loodushoiu meede ja ühiskondliku tellimuse täitmine ulukite tekitatud kahjustuste vähendamiseks, haiguste ärahoidmiseks ja nendega võitlemiseks. EJS-i juhatus on kuulutanud 2018. aasta „Jahindus on looduskaitse“ aastaks.