Foto: Ilmar Saabas

Hanna Turetski, TKA avalike suhete osakonna juhataja:

Selle juhtumi juures on kõige olulisem detail, et tehing toimus kahe eraisiku vahel. Tarbijakaitseseaduse sätted kehtivad vaid sellistel juhtudel, kui tehingu on teinud eraisik ja juriidilisest isikust kaupleja. Samuti on tarbijakaitseseadusega määratud, et tarbijakaitseamet tegeleb tarbija ja kaupleja vahel tekkinud vaidluste lahendamisega.

See tähendab, et eraisikute vahelisest tehingust tulenev vaidlus on tsiviilõiguslik, ja kui omavahel kokkulepet ei saavutata, tuleb pöörduda kohtusse. Tarbijakaitseamet siin sellisel juhul appi tulla ei saa.

Tarbijakaitseseadusega saab lähemalt tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/757827.

Teine pool küsimusest puudutas tarbija õigust lepingust 14 päeva jooksul taganeda. Selline taganemisõigus on tarbijal vaid koduuksemüügi ja kaugmüügi (kataloogist, internetist, telefoni või muu sidevahendi teel kaupa tellides) korral.

Lisaks tuleb meeles pidada, et seegi õigus kehtib vaid siis, kui tehing on sõlmitud eraisiku ja juriidilise isiku vahel. Koduuksemüügi ja kaugmüügi korral kehtivatest õigustest saab täpsemalt lugeda tarbijakaitseameti veebilehelt http://www.tarbijakaitseamet.ee/internetikaubandus-ja-kaugmuuk/.