Foto: Ester Vaitmaa

“Palume riigikontrollil teostada majanduskontroll, kas Siseministeerium ja Päästeamet on kasutanud päästekomando ümberkorralduste käigus maksumaksja raha säästlikult, tõhusalt, mõjusalt, eesmärgipäraselt ja õiguspäraselt,” seisab Leisi vallajuhtide poolt riigikontrolör Mihkel Oviirile saadetud kirjas, millega Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep ja volikogu esimees Andrus Kandima paluvad riigikontrollil algatada kontrollmenetlus siseministeeriumi ja päästeameti tegevuse kohta, mis puudutab Leisi päästekomando jt komandode sulgemist.

Leisi vallavalitsus on seisukohal, et vallakodanikel on põhjendatud õigus teada, kuidas on ümberkorralduste käigus kasutatud maksumaksja raha ja millises ulatuses on planeeritud tulevikuinvesteeringud või -kulutused ning kas need on vajalikud ja põhjendatud.

Võimalike tähelduste leidmise korral palutakse riigikontrollil teha valitsusele, riigikogule, siseministrile ja päästeameti juhile vajalikke ettepanekuid ning juhtida tähelepanu vajadusele olukorda parandada, tegevus peatada, muuta või täiendada.