Majandususaldus oktoobris tõusis. Foto: Sven Arbet

„Eelnõuga kavandatava keskkonnatasude ühe komponendi osas kaevandamisõiguse tasu arvestamise aluste muutmise mõju võib tunduda küll tühine, aga ometi vähendab see kohalike omavalitsuste eelarvete tulubaasi. Seetõttu ei saa me olla nõus eelnõu seletuskirja esitatud väitega, et omavalitsuste peale jaotatuna on saamata jääv summa siiski üsna väike ega oma seega olulist tähtsust“, selgitab linnade liidu tegevdirektor Jüri Võigemast.

„Valitsuskomisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu delegatsioonide läbirääkimistel 2015. aasta riigieelarve osas omavalitsusliite kavandatavast keskkonnatasude seaduse muudatusest ei teavitatud ning kohalikud omavalitsused on oma 2015. aasta eelarvete projektide ettevalmistamisel arvestanud kehtiva keskkonnatasude seadusega“, lisas Võigemast.

Õigus omavalitsuslike ülesannete rahastamissüsteemi stabiilsusele on üks kohaliku omavalitsuse finantsgarantii elementidest. Linnade liit taunib eelnõu menetlemist kiirkorras, nähes ette vaid ühe päeva parandusettepanekute esitamiseks peale esimest lugemist Riigikogu täisistungil, mis toimub vaid kolm nädalat enne uue eelarveaasta algust.

Eelnõu kohaselt täiendatakse Keskkonnatasude seaduse § 9 lõikega 51, mis näeb ette liiva ja kruusa kaevandamisel allpool põhjavee taset kasutada keskkonnatasu arvestamisel ka 2015. aastal ja edaspidi sooduskoefitsienti 0,5.

Linnade liidu arvates väheneks uue regulatsiooniga ka keskkonnaameti kontroll põhjaveetaseme tegeliku säilimise või mittesäilimise üle.