Tarmo Tamm, Riigikogu põhiseaduskomisjon Foto: Tiit Blaat

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on eksport uue valitsuskoalitsiooni üks prioriteetidest. „Põllumajandustoodete eksport on oluline nii põllumajandussektori konkurentsivõime kui kogu riigi majanduskasvu seisukohalt. Eesti põllumees on tubli ja võimeline tootma rohkem kui Eesti inimesed jõuavad ära tarbida. Peame leidma sellele toodangule turu väljaspool Eestit, seejuures ise toorainet maksimaalselt väärindades,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Riigi ülesanne on aidata kaasa turgude avamisele nii ametkondlike barjääride kõrvaldamisega kui Eesti riigi ja toidu tutvustamise kaudu võimalikes sihtriikides. Nõukoja moodustamisega on Maaeluministeerium valmis võtma siin eestvedaja rolli.“

Ümarlaual tehti vahekokkuvõte senistest ekspordi edendamisele suunatud tegevustest, kuulati ära ettevõtjate ettepanekud ja ideed võimalike uute meetmete ja tegevuste ning olemasolevate toetusskeemide osas ning kaardistati kitsaskohti, mis ettevõtjate hinnangul ekspordi edendamisel lahendamist vajavad. Toiduekspordi nõukoda on kavas moodustada ja kokku kutsuda 2017. aasta alguses.

Kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand andis ümarlaual ülevaate võimalike sihtturgude avamiseks ametkondade poolt tehtavast eeltööst. „Ekspordi edendamise aluseks on sihtturgude analüüs, mida teeme koostöös sektoriga – prioriteetsete turgude ja võimalike ekspordipotentsiaaliga toodete kaardistamine,“ ütles Taavi Kand. „Käimas on läbirääkimised mitmete sihtriikide järelevalveasutustega riiklike toiduohutussüsteemide vastastikuseks tunnustamiseks, teisalt tegeleme Eesti ja Eesti toidu kuvandi tutvustamisega võimalikes sihtriikides ja pakume ettevõtjatele toetusvõimalusi enda tutvustamiseks konkreetsetel eksporditurgudel.“

Maaeluministeeriumi kaudu toetatakse ettevõtete poolt sihtturgudel elluviidavaid turundustegevusi turuarendustoetuse, Euroopa Liidu teavitus- ja müügiedendusmeetme ning toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja müügi edendamisega toetusega.

Toiduekspordi ümarlaual osalesid põllumajandus- ja toidutootjate esindusorganisatsioonide ja toidutööstuste esindajad, ettevõtjad, algatuse Organic Estonia esindajad, Välisministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad.