Maaleht

Maalehe lugejatele on TeRa nimi tuttav juba ammusest ajast, kui see ilmus lehe vahel ning praegu väiksemas mahus Maalehe sisse trükituna.

Igal nädalal üksikmüüki jõudev uus TeRa on aga senistest märksa mahukam – 52 lehekülge – ning Maalehe peatoimetaja Andres Eilarti kinnitusel kõige lugejasõbralikum tele- ja raadiokava Eestis!

“Kavade parema jälgimise huvides oleme need trükkinud suuremana ja selgemana, lisaks kommenteerivad nädalakava meie vaimukad-tõsised ajakirjanikud Jüri Aarma ja Margus Mikomägi,” lisas Andres Eilart. Mikomägi ja Aarma ongi uue ülesandega tegelema asunud.

“Oleme teadlikult püüdnud vältida ka reklaami virvarri,” märkis Eilart. Tulles vastu meie lugejate soovile, on tähtsal kohal olulisemad raadiokavad.

Jagame selles ajakirjas oma soovitusi, tutvustame teleri kõrvale retsepte ning avaldame lugusid televisioonist-raadiost, saadetest, sarjadest, filmidest, persoonidest, ka tervisest.

Nii saab edaspidi igas TeRa numbris ka aimu, millest räägib Maalehe värske taskuhäälingusaade “Tervist!”, mille toimetaja Aive Mõttus on lubanud kuulajateni tuua kõige värskemad ja päevakajalisemad terviseteemad.