Twitter

"New Yorgis olles sain teada minu jaoks väga olulise ja toreda uudise - alates 15.06.2017 olen ma Naiskodukaitse Lääne ringkonna Hiiumaa jaoskonna tegevliige, mida kinnitab liikmekaart LN74447," teatas Kaljurand sotsiaalmeedias.

"Miks otsustasin liituda Naiskodukaitsega? Aastakümneid on mul olnud võimalus panustada Eesti julgeolekusse riiklikul tasandil - diplomaadina, suursaadikuna, viimati välisministrina. Olen osalenud läbirääkimistel ja poliitikate väljatöötamisel, tippkohtumise ettevalmistamisel ja informaalsetel aruteludel. Olen väga õnnelik, et mul on see võimalus olnud. Eesti välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitika on ja jääb mulle väga oluliseks ka edaspidi ning soovin sellesse panustada ka edaspidi - nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt. Rahvusvaheliselt teen seda rahvusvahelise küberjulgeoleku komisjoni juhina, siseriiklikult - Naiskodukaitse liikmena," kirjutab Kaljurand.

Miks just Naiskodukaitse liikmena? "Mul on olnud võimalus jälgida Naiskodukaitse tegevust ja osaleda Naiskodukaitse üritusel. Olen rääkinud organisatsiooni juhtidega ja lihtliikmetega. Viimati kohtusime kevadel Hiiumaa jaoskonna koosolekul, kus rääkisime naiste rollist ühiskonnas. Need on olnud minu jaoks väga huvitavad, motiveerivad ja inspireerivad kohtumised. Nägin ja kogesin seda erilist ühtekuuluvustunnet ja pühendumist ühistele eesmärkidele, mis neid naisi ühendab. Neid kõiki, olenemata sellest, kas nad on "muus" elus - kas hambaarstid, vallavanemad, õpetajad või keegi teine.
Mulle läheb korda Naiskodukaitse eesmärk - panustada riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse, Eesti riigi ja Eesti inimeste turvalisusesse. See võib kõlada loosunglikult, aga tegelikult on see väga inimlik - hoolida oma inimestest ja panustada oma riiki, et Eesti riik jääks püsima ning et meie kõigi lapsed ja lapselapsed elaksid veel paremas Eestis," selgitas ta.

"Soovin õppida teoorias ja rakendada praktikas oskusi, mida õpetatavaks Naiskodukaitses ning mis on kasulikud ja vajalikud igale kodanikule: tegevust kriisiolukorras, igapäevaturvalisust, esmaabi ja kriisiabi aga ka sõduri baasväljaõpet ning Kaitseliidu tagala toetust. Ja ma soovin teha seda koos Naiskodukaitse naistega," kinnitas Kaljurand.