Arengustsenaariumid kannavad tinglikke loomanimesid Rebane, Karu, Ilves ja Hunt. Nende kõrvale käib ka ühisstsenaarium, kus on kirjas töörühmade konsensuslikult välja pakutud lahendused. Raivo Tasso

Kui valida näiteks innovaatilisele ja arenenud puidutööstusele keskendunud suund, tõuseks keskmine aastane uuendusraie maht 17,7 miljoni tihumeetrini.

Otsustades aga metsa ökosüsteemide ja elurikkuse suurendamisele keskendunud stsenaariumi kasuks, hakkaks keskmine uuendusraie maht aastas olema vaid 6,6 miljonit tihumeetrit.

Arengustsenaariumid, mis said kokku kirjutatud metsakogu ja huvirühmade lahendusettepanekute najal, kannavad tinglikke loomanimesid Rebane, Karu, Ilves ja Hunt. Nende nelja kõrvale käib ka ühisstsenaarium, kus on kirjas töörühmade konsensuslikult välja pakutud lahendused.

Avalehele
16 Kommentaari
Loe veel: