---

Keskkonnaministeerium andis eelmisel nädalal teada, et esimest korda sai kokku Nabala piirkonna valdade ja ministeeriumi esindajatest koosnev töörühm.

Töörühm on selgitamas, milliseid täiendavaid geoloogilisi uuringuid oleks vaja Nabala lubjakivimaardlas teha.

“Eesmärk on võimalikult täpselt kindlaks määrata karsti levikuala ja sügavus, täpsustada põhjavee vooluhulgad ja -suunad ning seos nii Tuhala nõiakaevu kui ka Pirita ja Vääna jõega,” on märgitud pressiteates. Samas on rõhutus, et enne täiendavate uuringute tulemuse selgumist ei kavatseta ühtegi kaevandamisluba Nabala piirkonda välja anda.

Täiendavate uurimistööde maksumus selgub töörühma koostatavast lähteülesandest ja uuringute tegemiseks kavatseb ministeerium raha küsida Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

Töörühma enda kutsus ministeerium kokku pärast seda, kui Nabala piirkonna keskkonnakaitsjate vastuseis kaevandamisplaanidele paisus Tuhala nõiakaevu kaitse aktsiooniga üleilmseks. Võitlusele Nabala kaevanduste vastu ja Tuhala nõiakaevu poolt on andnud oma toetuse üle 60 000 inimese Eestist ja välismaalt.

Töörühma kuuluvad Kose, Saku, Kohila ja Kiili valla esindajatena Tallinna tehnikaülikooli geoloogia instituudi vanemteadurid Andres Marandi ja Leo Vallner ning Tallinna tehnikakõrgkooli professor Rein Einasto. Keskkonnaministeeriumi esindavad peale maapõue osakonna juhataja Tarmo Alli Tallinna tehnikaülikooli emeriitprofessor Enn-Aavo Pirrus ja keskkonnaministeeriumi nõunik Rein Raudsep.

Esimene koosolek peeti vähendatud koosseisus, kohal ei saanud olla ei Marandi ega Vallner.

“Keskkonnaministeeriumil oli teada, et olen välismaal ega saa koosolekust osa võtta,” nentis Leo Vallner, kes nüüdseks on kodus tagasi. Ta ütles, et temani on jõudnud esimesel koosolekul koostatud lähteülesande projekt.

Töörühmal on samas õige kiire, kuna täiendavate uurimistööde lähteülesanne peab valmis olema 1. septembriks.