Vene tuur. Foto: Ruhnu päevik

Ruhnu päevikus kirjutatakse, et kala liik tehti kindlaks välimäärajat kasutades.

Kalateadlaselt Marjus Vetemaalt pärit info kohaselt oli ilmselt tegemist ühest Narva kandi kalakasvandusest ärakaranud kalaga. Kalurid mõõtsid tuura pikkuseks 50 cm.

"Maitset ei oska öelda, läks poiss merre tagasi," seisab blogis.