43% haridusmessil Teeviit küsitletud noortest ei olnud teadlikud, kui palju nende erialal reaalselt töökohti Eestis leidub. Foto: Heiki Rebane

Üle 1100 vastanuga noortele suunatud CV Keskuse uuringust selgus, et ligi 40% pidasid just teadmatust ning sobiva eriala valikut tänasel tööturul üheks keerulisemaks ülesandeks. “Antud fakt võib viidata, et noor võib erialavaliku üpriski kergekäeliselt otsustada, tuginedes pigem eriala populaarsusele,” märkis ta.

Intellektika haridusmessil läbi viidud uuringu tulemusel selgus, et 41% noortest ei teadnud, kellena kavatseb peale kooli lõpetamist töötada. 43% haridusmessil Teeviit küsitletud noortest ei olnud teadlikud, kui palju nende erialal reaalselt töökohti Eestis leidub. “Väheneva tööjõuga riigis vajame me märksa tugevamat sidet tööandjate ning koolide vahele, et ei tekiks nö. näilikult ületoodetud valdkondi, mis kiirendavad kiirelt arenevate sektorite tööjõupuudust veelgi,” tõdes Auväärt.

Paljud tööandjad on juba täna valmis ise kandidaate ümber koolitama, kuna teisiti jääksid vajalikud töökäed Eesti tööturult leidmata.