Foto: Anastasya Kikkas

Augustis Maalehele intervjuu andnud Valka linnapea Vents Armands Krauklis sõnas, et Valga noored on vandaalitsemise mõttes Valka poole omaks võtnud. Nimelt olevat seal vähem kaameraid ning politsei võimekus operatiivselt reageerida ja kogu territooriumil silma peal hoida on väga piiratud.

Tegelikult lõhutakse mõlema linna noorukitest koosnevates kampades nii Valkas kui ka Valgas. Iseäranis palju tööd andsid noorukid Valga politseile sügise saabudes, mil Valgas valmis uus keskväljak.

Pinkide lõhkumised ja põletamised, vandaalitsemised ja räuskamine kujunes nõnda intensiivseks, et politsei tuvastas septembri vältel kümmekond sellist vahejuhtumit.

Kuivõrd tegu oli noorukitega, kellest osa siit ja teine osa sealtpoolt piiri, viidi esmaspäeval läbi kahe naaberlinna ametnike vaheline kohtumine. Selle eesmärgiks oli ühe laua taha tuua kahe linna politseinike kõrval ka mõlema poole kohaliku omavalitsuse esindajad, sotsiaaltöötajad, koolide sotsiaalpedagoogid, noorsootöö spetsialistid ja teised.

„Sel kohtumisel vahetati kontakte ning räägitigi ennekõike läbi, milline on olukord ja milliseid tegevusi üks või teine osapool ära saaks teha. Politsei reageerimine peaks ses ahelas olema üks viimased – reeglina ikka siis, kui halvad asjad on juba juhtunud ja muud meetmed pole aidanud,“ ütleb Valga noorsoopolitseinik Linda Oks.
Foto: Valkas novads

„Kuivõrd Valga ja Valka politseinike koostöö on tihe ja infot vahetatakse iganädalaselt, oli antud kohtumise eesmärk kaasatagi enam just kaasa mõtlema ka kõiki teisi osapooli. Sellist kahe naaberlinna ametnike kohtumist, kus osaleb hulk erinevaid spetsialiste, ei ole teist lähiaastatel Valga ja Valka vahel toimunud. Neid korraldatakse vajaduspõhiselt, kui olukord seda nõuab.“

Antud juhul on vandaalitsenud noored võetud luubi alla ja nendega tegeletakse. Samamoodi on politsei luubi all avalik kord keskväljakul. Seda nii jooksvate patrullide kui täiendavate abipolitseinike jalgsipatrullide näol. Muuhulgas arutatakse ka võimalusi noorte huvitegevuse laiendamiseks.