Ka bioenergiat tuleb hoolikalt hallata, et vältida riske seoses toiduga kindlustatuse, bioloogilise mitmekesisuse ja maa viljakuse vähenemisega. Raivo Tasso

Praegu on IPCC-l käsil kuues hinnanguraportite koostamise tsükkel, mis tähendab, et aastaks 2022 valmib kolmest osast koosnev raport koos poliitikakujundajatele mõeldud kokkuvõttega, kolm eriraportit samuti koos lühikokkuvõtetega ning kasvuhoonegaaside inventuuri metoodika uuendus.
Selle hinnanguperioodi eriraportid keskenduvad kolmele teemale: globaalne soojenemine 1,5 kraadi võrra, kliimamuutused ning maa, ookean ja krüosfäär muutuvas kliimas.

Avalehele
10 Kommentaari
Loe veel: