Ühiskond võib olla väga rikas ja loodus ilus, ent rahvas tahab poest odavat toitu saada. Foto: Peter Ogilvie, unsplash.com

Pühapäevasel rahvahääletusel lükati tagasi kaks algatust, millest ühele olid vastu 61% ja teisele 68% hääletanutest. Mõlema initsiatiivi eesmärk oli toetada kohalikku põllumajandust ja toidutööstust ning tõkestada odava importtoidu sissevedu, kirjutab The Local.

Kohaliku mõjuka põllumeeste organisatsiooni toetuse pälvinud algatus soovis muuhulgas keelata täielikult GMO-organismide kasutamise.

Esmaste küsitluste järgi oli algatustele rahva seas suur toetus, ent olukord muutus pärast seda, kui valitsus, parlament ja teised oponendid väitsid, et muudatused tõstaksid hindu, vähendaksid tarbijate valikuvõimalusi, suurendaksid bürokraatiat ning võiksid rikkuda Šveitsi rahvusvahelisi kaubanduskokkuleppeid.

Genf ning kolm teist prantsuskeelset kantonit toetasid mõlemat initsiatiivi, kuid saksakeelne osa riigist oli nende vastu.

Taust

Šveits on üldiselt linnastunud ühiskond, ent põllumajandus on oluline Šveitsi kultuurilise identiteedi osa. Kuna odav välismaine kaup ohustab üha enam kohalikku põllumajandussektorit, on murelikud tarbijad ning töösturid otsimas viise, kuidas valdkonna elujõulisust tõsta.

Algatused kogusid enne rahvahääletusele minemist 100 000 toetusallkirja.

Kahe algatuse peamine eesmärk on see, et riigi tarbijatel oleks kohalikule tervislikule toidule parem ligipääs ning põllumajandussektoris töötavatel inimestel oleksid paremad palgad.

Mõlemat algatust toetavad rohelised, sotsialistid ning hulk eri organisatsioone ütlevad, et praegune põllumajanduspoliitika hävitab Šveitsi põllumajandussektori. Väikeste farmide asemele tulevad üha enam suured põllumajandusettevõtted. Deregulatsioonist teenivad peamiselt vahendajad ning jaemüüjad, ent mitte põllumees.

Ühtlasi sooviti muuta olukorda, kus Šveitsi poed on odavate välismaiste kaupade jaoks valla, mis tühistab enamiku katseid toota keskkonnasõbralikku toitu, mille tootmisprotsessi käigus loomad ja loodus ei kannataks.