AS Tallinna Vesi Foto: Andres Putting

Vastukajana läinud nädala Maalehes ilmunud kirjutisele Tallinna joogiveehaardest, kus oli juttu ka sellest, et mõne maaomaniku vastuseisu tõttu ei saa Tallinna Vesi kinnitust oma uuele vee erikasutusloa taotlusele, peab Tallinna Vesi vajalikuks üle toonitada, et Soodla ja Aavoja roll kolmandiku eestimaalaste joogiveega varustamisel on sedavõrd oluline, et kaalub oluliselt üles üksikute maaomanike erahuvid.

ASi Tallinna Vesi kommunikatsioonispetsialist Laura Korjus kinnitab, et maaomanike jaoks ei muutu vee-erikasutusloa uuendamisega võrreldes varasemaga põhimõtteliselt mitte midagi.

"Tegu on joogivee ammutamiseks rajatud veehoidlatega. Praegu on kahe maaomanikuga läbirääkimised pooleli ja Tallinna Vesi loodab, et lõpliku lahenduseni jõutakse võimalikult kiiresti ja uus vee-erikasutusluba väljastatakse peagi," märgib Laura Korjus. "Selge on see, et linlaste katkematu veevarustus peab olema tagatud."