Bianca Mikoviš

Rakenduses on kirjas ka üldised põhimõtted, kuidas kuuske nii valida, et mets kannatada ei saaks. RMK juhised on järgmised:

  • Võta puu vaid sealt, kus tal ei ole lootust suureks kasvada: teede ja kraavide servadest, elektriliinide ja vana metsa alt.
  • Keelatud on jõulukuuskede raiumine metsanoorendikust, kuhu nad on inimese poolt istutatud.
  • Jõulukuuske ei tohi võtta kaitsealalt, mis on samuti looduses valdavalt tähistatud.

Mis on aga ilmselge metsamehele, võib siiski tavainimesele veidi selgusetuks jääda. Mille poolest ikkagi erineb noorendik suvalisest võpsikust, kui kaugel teest või kraavist on õige koht ja mis põhimõtete järgi valida kuuske vanast metsast?

Allolev test võimaldab kuuseotsijal end proovile panna, kui hästi ta tegelikult puud valida oskab.