Nõiakaev. Foto: Viio Aitsam ---

Pilt tehakse lennukilt ning fikseeritakse ka lähimaastik, kus on näha Nõiakaevu keemise aegsed veeseisud.

Pildistamisega on ühendatud ettevõtmine, mille siht on tutvustada Nabala ja Tuhala karstiala probleeme seoses lubjakivi kaevandamise plaanidega piirkonnas.

Ajalooline on pildistamine, kuna seda tehakse Nõiakaevu keemise ajal esimest korda. Tuhala looduskeskuse juhi Ants Talioja sõnul võib see osutuda ka kurvalt ajalooliseks, kui kaevandused avatakse ja piirkonna veerežiim rikutakse sedavõrd, et Tuhala Nõiakaevu keemine kui unikaalne loodusnähtus kaob.

Praegu keeb Nõiakaev viimase paarikümne aasta võimsaimat keemist — surveline veekuhi kaevu keskel on 11 sentimeetri kõrgune.