Elatise kättesaamine välismaal elavalt vanemalt, kes enam lapsega koos ei ela, on keeruline, appi tuleb rahvusvaheline konventsioon. Elatisabi makstakse lapsele-noorukile kuni 18aastaseks saamiseni, õppimise korral aga kuni 21. eluaastani. Vanemate kui 16aastaste laste õigus saada peretoetust on seotud õppimisega ja makstakse kuni 19aastasele lapsele kooliaasta lõpuni.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: