Villu Reiljan Foto: Margus Taal

Kas tõesti ministeeriumis pole inimest, kes teaks, et piimakarjakasvatus on Eesti põllumajanduse selgroog olnud juba viimased kakssada aastat. Meie piimakarjamajandus on vaieldamatult üks Euroopa efektiivsemaid. Olukord, kus valitsus kõlvatu konkurentsiga laseb tappa meie efektiivset suure ekspordipotentsiaaliga tootmisharu, on mitte ainult rumal, vaid ka ebaeetiline.

Inimene, kes tuleb Lõuna-Eestist, ei saagi Tallinnas jalga maha panna, sest näiteks kassapidaja 600eurose palgaga ei suuda korterit üürida ega lapsi koolitada.

Eesti ei ole teraviljakasvatuse piirkond ega muutu selleks mitte kunagi. Teraviljakasvatuse piirkonnad on Kanadas, Ukrainas ja Kasahstanis ning paljudes teistes riikides, kuid mitte Eestis.

Mulle on lähedane Soome käsitlus, kus põllumajandus on strateegiline tootmisharu ning riik kindlustab võrdsed konkurentsitingimused ja elujõu.

Kas ääremaastumist on veel võimalik peatada?

Täielikult mitte. Näiteks Soomel on väga tugev regionaalpoliitika, aga sealgi nihkub elu tasakesi pealinnale lähemale. Meie probleem on natuke teistsugune.

Inimene, kes tuleb Lõuna-Eestist, ei saagi Tallinnas jalga maha panna, sest näiteks kassapidaja 600eurose palgaga ei suuda korterit üürida ega lapsi koolitada. Ta lihtsalt peab kohe üle mere minema. See on tõsine probleem.

Targa regionaalpoliitikaga, mille üks osa on maksupoliitika, on võimalik üht-teist teha, aga selleks peab ka head tahet olema, mis on suhteliselt kallis. See on aga julgeoleku küsimus, et meil maal elaks lojaalne elanikkond.