Võru Foto: Taavi Arus

Ametlikult on Võrumaal seni välja käidud kaks võistlevat reformikava: Mõniste ja Meremäe vallavolikogu on avaldanud soovi, et maakond koonduks üheks omavalitsuseks ning Võro Selts avaldas eelmisel nädalal üleskutse taastada ajalooline Võrumaa ühe omavalitsusena, mille koosseisu kuuluksid ka omavalitsused Põlva-, Valga- ja Tartumaalt.

„Neid [ettepanekuid] on piisavalt selleks, et hakata arutama, mis nendega edasi teha, kuidas nendesse suhtuda,” lausus Võru linnavolikogu esimees Toomas Paur Võrumaa Teatajale.

Küsimusi, mis vajavad reformiga seoses lahendamist, on tema sõnul palju: näiteks omavalitsuse rahastamine, osavaldade moodustamine …

Millal linnavolikogu võiks haldusreformi osas otsusteni jõuda, pole teada.