Silmupüük Narvas. Foto: Arvi Kriis

VTA tegi Maahommiku saates silmusid soolanud kaluritele suulise hoiatuse.

Loomatervise ja -heaolu osakonna juhtivspetsialist Ainike Nõmmisto sõnul ei olnud hoiatus tingitud meetodist, vaid sellest, et piinavat surmamist näidati televisioonis.

„Eestis reguleerib loomaheaoluvaldkonda loomakaitseseadus. See ei luba loomade hukkamist meelelahutuslikel eesmärkidel, samuti ka looma hukkamist alaealise juuresolekul. Keelule on vaid mõned üksikud erisused. Kuid looma surmamine meelelahutuslikus, laia vaatajaskonnaga telekanalis, nende erandite hulka kindlasti ei kuulu. VTA tegeleb sarnaste juhtumitega kindlasti ka tulevikus ning vajadusel rakendab ka sanktsioone,” kinnitas Nõmmisto.

Silmude soolaga surmamise on keelustanud mitmed Euroopa riigid. Saksamaa juba alates 1999. aastast. Nõmmisto sõnul on VTAl kavas arutada antud teemat erinevate osapoolte ja spetsialistidega. Kohtutakse Maaülikooli teadlastega, Keskkonnaministeeriumi esindajatega, kalastusühingute juhtide ja loomakaitsjatega. Ühtegi konkreetset kohtumist veel paika pandud ei ole.

Seda, et silmude püüdmine meil üldse ära keelatakse, ei ole vaja karta. Olgugi, et Euroopas on see lisaks Eestile lubatud veel vaid Lätis ja Soomes.

„Kui mingi kalaliigi varu selle majanduslikku kasutamist võimaldab, siis me seda ka selles ulatuses lubame. Kalavarude puhul on tegemist taastuva ressursiga. Sellises lähenemises ei ole küll midagi taunimisväärset,” sõnas Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus.