ESTONIAN AIR Raigo Pajula
Võrreldes Euroopa Komisjoni otsuseid Air Balticu ning Estonian Airi riigiabi kaasuste korral, torkab silma, et Läti puhul hindas komisjon riigi võetud meetmeid ka selles kontekstis, et see riik asub Euroopa keskustest kaugel. Eesti kohta 2015. aasta novembris tehtud otsuse avalikus versioonis Eesti ääremaisuse ja juurdepääsu kohta ülejäänud Euroopa Liidule mingit hinnangut ei leidu.
Avalehele
0 Kommentaari