Kui siga on terve ja rõõmus, ei tähenda salmonellabakteri leid kusagilt põrandalt veel nakkust. Anni Õnneleid

Salmonellat on tänavu leitud neljateistkümnes sigalas, viies veisefarmis ning kümnes kanalas.

25. veebruaril võeti tavalise seire käigus proovid suurpõllumees Indrek Klammerile kuuluvast Kupna Mõisa seafarmist ning kõikides proovides tuvastati bakter Salmonella typhimurium.
“Haigus leiti sõnniku seest ja vale metoodikaga,” leiab Klammer. Tema sõnul on õige metoodika selline, et proove võetakse sea pärasoolest või siis hoitakse käsi all, ja kui midagi kukub, võetakse kohe proov.

VTA kinnitab aga, et uuringud toimusid seaduses ette nähtud viisil.

Avalehele
25 Kommentaari