Haldusreformi seaduse vastuvõtmise järel pöördusid 26 omavalitsuse volikogud Riigikohtu poole sooviga kontrollida seaduse vastavust põhiseadusele. 20. detsembril tehtud otsuses leidis Riigikohus, et haldusreformi seadus on põhiseadusega kooskõlas ning jättis jõusse nii 5000 elaniku miinimumnõude kui ka õiguse omavalitsusi sundliita. Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe sõnul on Riigikogul põhiseaduse järgi väga suur otsustusruum riigi haldusterritoriaalset korraldust kujundada, seda nii kehtestada kui ka muuta. Samas ei ole seadus liiga jäik, kuna valitsusel on erandina õigus 5000 elaniku kriteeriumi mitte täitnud omavalitsust ka mitte sundliita. Ligemale 3000 elanikuga Ida-Virumaa Lüganuse valla voli­kogu oli üks Riigikohtusse pöördunuist. Sundliitmine võib ähvardada samuti 1300 elanikuga Tõstamaa valda Pärnumaal.
Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: