Maaomanikud on kurtnud, et näiteks lendorava kaitse alade piirid laienevad nende maadele, mistõttu nad ei saa metsa enda soovile vastavalt majandada ning nullilähedaseks vähenenud hinna tõttu maad ka müüa. Lahenduseks oleks see, kui riik võõrandaks eraomaniku piirangutega maa, ent sellega kaasneb uus probleem – võõrandamise järjekord on pikk. Maade riigile võõrandamiseks esitatud avalduste lahendamiseks mõistliku aja jooksul vajalik summa viis miljonit eurot aastas. Järgmiseks aastaks on riigieelarves looduskaitsealuste eramaade riigile omandamiseks ette nähtud kolm miljonit eurot, mille eest on maa-ameti prognoosi kohaselt võimalik omandada ligikaudu 45 kinnisasja ning lahendada kõik esimeses järjekorras olevad enne 2013. aastat esitatud avaldused.
Avalehele
1 Kommentaari
Loe veel: