Foto: Pixabay

Karujaht pole aga riigis lubatud, kuna keskkonnaminister keelustas 2016. aastal suurkiskjatele jahipidamise. Jahikeelu tõttu on Rumeenias tohutul määral suurenenud inimeste ja metsloomade vahelised kokkupõrked. Sidusrühmad on juba varasemalt kokku leppinud muudatustes, mida aga pole siiani valitsuses täielikult rakendatud ning otsuse tegemist lükatakse pidevalt edasi.

5. juunil korraldas maailma jahindusorganisatsioon CIC teadlaste, eluslooduse ekspertidega ning FACE esindajaga Bukarestis kohtumise, et paremini mõista Rumeenias valitsevat olukorda, kus karujahi keelamine on kaasa toonud hulga probleeme.

Rumeenias toimus ELi eelistumise raames 6. juunil Euroopa ülemkogu konverents „Suurkiskjad – probleemid ja võimalikud lahendused“, kus ühe valupunktina arutati jahiseaduse ülevaatamist karujahi osas. Kohal oli ka jahimeeste esindus.

Rumeenia maaelanikud nõuavad ministeeriumilt kohest tegutsemist, et rünnakute arv ei suureneks veelgi. CICi ekspertide kohtumisel lepiti kokku ühisavalduses, mida ministritele ka esitati. Avalduses rõhutati, et kohalik kogukond peab olema kaasatud sealsete liikide kaitsesse ja majandamisse.

Keskkonnaministeeriumil palutakse rakendada kokkulepitud ametlikku tegevuskava, mis sisaldab pruunkarude ja huntide populatsiooni haldamisel ja arvukuse reguleerimisel kehtestada vajalikud küttimismahud. CIC ja FACE olid kindlal arvamusel, et tegevuskava tuleb täies mahus rakendada ja kehtestada kiireloomulised küttimismahud. Jahimeeste, teadlaste ja ekspertide ühisavaldusega loodetakse võita ministrite ja teiste otsusetegijate tähelepanu, sealhulgas ka teistes Euroopa riikides, kus suurkiskjate suurenev arvukus on probleemiks.

Lisaks julgustavad CIC ja FACE Rumeenia valitsust moodustama ELi suurkiskjate platvormi, kuhu oleks kaasatud ka kohalikud huvigrupid. See oleks ELile usaldusväärne partner, kellega saaks paremini suurkiskjate osas infot vahendada ning konfliktide lahendamisel kiirelt tegutseda.

Ingliskeelset ühisavaldust on võimalik lugeda siit.