Surnud mesilased Lääne-Virumaal. Foto: Bianca Mikovitš

Viimase kahe nädala jooksul on Põllumajandusametile (PMA) laekunud 5 teadet hukkunud mesilastest Lääne-Virumaal, Tartumaal, Võrumaal ja Järvamaal. Kontrolle asjaolude tuvastamiseks viis PMA läbi koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga (VTA). Proovid võetakse nii hukkunud mesilastest kui lähiümbruses kasvavatest taimedest, nii haiguste kui taimekaitsevahendite kasutamise nõuete järgimise tuvastamiseks.

Käesolevaga on laekunud PMA-le nelja proovi vastused. Ühes hukkunud mesilastest võetud proovis taimekaitsevahendite jääke ei leitud. Kahes hukkunud mesilastest ja ühes taimsest materjalist võetud proovis on taimekaitsevahendite sisaldus ületanud lubatud piirmäärasid, mis viitab taimekaitsevahendi kasutamise nõuete eiramisele.

PMA jätkab menetlust asjassepuutuvate isikute suhtes. Toetuste taotlejate puhul teavitatakse tuvastatud rikkumistest ka Põllumajanduse Registri ja Informatsiooni Ametit (PRIA) toetuste määramisel arvesse võtmiseks.

Teemat arutatakse täna maaeluministeeriumis mesinike ja taimekaitsevahendite kasutajatega toimuval kohtumisel.

Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimees Aleksander Kilk ütles kohtumise eel, et ameti poolt väljasaadetud pressiteade on ümar, ei ava juhtunu sisu ning mesinikud loodavad saada täpsemaid vastuseid.

„Küsimus on selleski, kas seda ainet, mida leiti, tohib üldse meil kasutada,“ tõi ta välja ühe kahtluse.

Kilgi sõnul on taimekaitsevahendite kasutamise juhendites küsitavusi ning need on mõnel juhul liiga vabalt tegutsemist lubavad. Teine suurem teema on tema sõnul glüfosaatide kasutamine. Eestis soovitatakse neid kasutada isegi koduaedades, kuid mesinike kogemusel tuleks liikuda suunas, et need ained meil üldse edaspidi keelataks või ei lubataks enam senist laialdast kasutamist.