EV100 juubelikavaga jutustame meie riigirahvaks saamise loo ja tähistame järjest riigi loomise olulisi tähiseid, alates sellest, kui eestlased 1917. aasta aprillis said esimese autonoomia, kuni selleni, mil Eesti Vabariik 1920. aastal Tartu rahuga rahvusvahelise tunnustuse võitis.

Kõigest sellest möödub nüüd sada aastat. Selle aja sisse jäävad kõik vahelmised riigi loomise edulood ja ajutised tagasilöögidki (teiste hulgas kogu Vabadussõda 100), kuid kõige kesksemalt tõuseb esile muidugi riigi sünnipäev ise 24. veebruaril.

Tava-aastatel iseseisvuspäeva paiku toimuvad traditsioonilised sündmused on seekord hajutanud tervele nädalale, on lisandunud hulk uusi, ning needki üritused, mis pikka traditsiooni evivad, on tänavu suuremalt ja väärikamalt ette võetud.