Fotodel: Mari Suurväli avasõnad "Pärnumaa Jõulud 09" avamisel ja töö hindamiskonisjoniga

Eelmise sajandi viimasel kümnendil asus Mari Suurväli koolidevahelise õppekeskuse baasil tooma Eesti koolides majandusõpet. Tol ajal oli tegemist ameeriklaste loodud majandusõppe programmiga, mida võis täiendkoolitusena Moskvas omandada. Suurväli nägi USA ja NSV Liidu vahalises majandusalases koostöös head võimalust, mida kohe ära kasutas. Moskvast naases ta majanduse õpetamise loaga. Aegaviitmata leiti Väike-Õismäe elamurajoonist 18 esimest õpilast, kellega alustati majandusõpet. Esimene majandusõpe lõpetati 16 huvilisega. Nõukogude haridusministeeriumi ja arvutifirma IBM vahelise kokkuleppe alusel seati õppekeskuses sisse arvutiklass.

Fotodel: 1) Tutvumine laadal väljapanduga, 2) Õpilasfirma S.E.M.U. murukasvatus

Omaette peatükiks kujunes Junior Achievement’i Arengufondi loomine ajal, mil Eestis puudus eeskujulik seadusandlus MTÜ loomiseks. Mitmeaastane töö arengufondi loomisel luhtus pärast EVEA panga pankrotistumist. Siiski suutis ta koos abilistega uuesti nullist alustades jõuda 1994. aastal Junior Achievement Arengufond Eesti organisatsiooni registreerimiseni. Esimesed 8 aastat juhtis Suurväli arengufondi tööd, mille üks tähtsamaid suundi on olnud Junior Achievement’i programmidega töötavate majandusõpetajate koolitus. Fondi ülesandeks on seatud noorte otsustusvõime ja ettevõtlikkuse arendamine, et kujundada teadlikult majanduslikult arutlevaid inimesi.

Suurväli on ise korduvalt rõhutanud, et majandusõpe pole kaugeltki üksnes ettevõtjate kasvatamine, vaid õpetamisega antud teadmised tulevad kasuks kõigile energilistele ja ettevõtlikele inimestele. Junior Achievement’i programmide alusel õpetatakse praktilisi võtteid. Sellest ka õpilasfirmad, et praktiliste kogemuste abil selgitada lastele esmalt oluliseid isiklikke majandamise oskuseid. Mitte ainult ärimehed vaid iga üksik kodanik peab suutma end majandada. Et targalt toimetada, tuleb kõigepealt mõista ühiskonnas toimuvaid majandusprotsesse. Näitena esitab Suurväli valimiseelseid katteta valimislubadusi, mille õnge võivad hõlpsasti langeda eeskätt majanduslikult väheharitud inimesed, sattudes tahtmatult ambitsioonikate poliitikute manipulatsiooni väljale.

Kokkuvõtvalt tähendab majandusõpe praktiliste vilumuste kasvatamist ja ettevõtlike inimeste suunamist valmidusele oma elu kvaliteeti oluliselt muutma. Just õpilasfirmad annavad selliseks lähtepositsiooniks hea mineku. Suurväli sõnul poleks järgnevatel aegadel enam midagi võtta, kui juba täna ei asutaks loovalt mõtlema ja tootma.

Meenutuseks veel Mari Suurväli pöördumine õpilasfirmade poole, kes osalesid Port Arturi kaubanduskeskuses laadal „Pärnumaa Jõulud 09”.

Jõulude eelses Pärnus on jällegi tavalisest rohkem siginat-saginat, sest Eestimaa eripaigust on ettevõtlikud õppurid võtnud nõuks tulla kauplema oma unikaalsete toodetega õpilasfirmade laadale.

Täna on selle õppeaasta esimene tõsine katsumus õpitu rakendamisel praktikas. Kindlasti on laadapäevades elevust, närveerimist, rõõmu ning üllatusi ja ootamatuseidki, mis aga kõik käivad asja juurde! Eks nii me õpimegi ja saame juurde kogemusi üheskoos kaubeldes ning mõõtuvõttes eakaaslastelt. Tänast majandusseisu arvestades on igati kiiduväärt ja õigeaegne ettevõtlusega alustamine.

Tuleb tunnistada, et Teil on suuresti vedanud, sest mitte kõigil tänastel gümnasistidel pole võimalust õppida majandust-ettevõtlust ja alustada oma firma loomisega heade juhendajate toetusel. Ikka läbi praktika ja kogemuste elust enesest saame parimad oskused ja kindlad teadmised, mis on abiks eneseleidmisel tuleviku valikute tegemisel.

Järjest tihenevas konkurentsis tuleb arvestada tagasilöökide ja raskustega. Üksi on keeruline toime tulla. Edu saadab julgeid ja arukaid otsustajaid, kellel jätkub tahet, visadust, koostöövalmidust ja oskusi!

Vaata samuti: