Volikirjas peaks olema konkreetselt märgitud volituse ulatus, tähtaeg ja märge, kas volikiri on väljastatud edasivolitamise õigusega või õiguseta. Kindlasti ei soovita edasivolitamise õigusega, sest see annab volitatud esindajale õiguse oma kohustuse täitmine edasi volitada kolmandale isikule.

Pole soovitatav väljastada volikiri tähtajatult, vaid selle kehtivus võiks olla piiratud kindla kuupäevaga. Kui notariaalset volikirja on vaja konkreetseks toiminguks või esindamiseks, siis tuleks anda volikiri ainult selle konkreetse toimingu tegemiseks või esindamiseks, lähtudes volitaja tegelikust tahtest.kule.