Esmalt peavad võimalikud pakkujad 4. juuliks teada andma, et nad soovivad hankes osaleda. Seejärel taotlejad kvalifitseeritakse. Septembris algavad pakkujatega läbirääkimised, mille esimeses voorus tutvustavad pakkujad eskiise ja sillalahendusi. Järgneb teine voor, kus linnavalitsus ja pakkujad täpsustavad silla rajamisega seonduvat. Teise vooru lõpus allkirjastavad taotleja ja hankija tehnilise lahenduse, mis on piisava täpsusastmega pakkumuse esitamiseks.

„Peamisteks hindamiskriteeriumiteks on pakkumuse kogumaksumus ja hankelepingu täitmise lõpptähtaeg. Kõige optimistlikum silla ja tänavalõikude valmimise tähtaeg on 2025. aasta lõpp,” kinnitab abilinnapea Meelis Kukk.

PÄRNU MAALEHT

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid