Määruse menetluskäik Euroopa Parlamendis oli väga kariderohke ja vastuoluline. Enne parlamendi tööaasta viimast täiskogu istungit oli eelnõu arutlusel kolmes parlamendi alatises komisjonis – keskkonna-, põllumajandus- ja maaelu- ning kalanduskomisjonis. Kõik need komisjonid ei toetanud esitatud kujul eelnõu edasist menetlemist.