Alates 1. jaanuarist 2024 suureneb elatisabi, mida riik maksab lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem elatist ei maksa või ei tee seda vajalikus mahus, 100 eurolt 200 eurole kuus. Elatisabi suurendamise eesmärk on toetada nende perede majanduslikku toimetulekut, kes elavad kõige suuremas vaesuses.

Signe Riisalo

Kui keegi perekonnas sureb, toetab riik tema ülalpeetavaid, makstes neile toitjakaotuspensioni. Alates 2026. aastast ei sõltu vanema kaotanud laste toetus lahkunud vanema pensionistaažist. „Muudatusega makstakse kõigile vanema kaotanud lastele ühetaolist toetust, et laste heaolu ei sõltuks vaid vanema varasemast sissetulekust,“ lisas Riisalo.

Samuti alustab riik kasuperede tugiteenuste pakkumist riigieelarvest, et leida ja toetada peresid, kes on valmis kasvatama vanemliku hooleta lapsi. Ühtlasi suureneb järgmisel aastal erivajadustega laste rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus.

Riisalo sõnul on lisaraha peredele ja lastele oluline, et aidata toime tulla laste kasvatamisega seotud kuludega. „Peame tagama kõige haavatavamatele inimestele vajaliku toe ja kaitse.“