Metsateatis on dokument, mis tuleb metsaomanikul keskkonnaametile esitada raietööde tegemiseks. Kõik esitatud metsateatised menetletakse ja säilitatakse riiklikus metsaregistris. Reeglina jõustub metsaraiet lubav teatis kohe. See tähendab, et metsateatis võidakse realiseerida väga kiiresti, näiteks järgmisel päeval, ning metsa raiumine ei ole sellisel juhul enam tagasi pööratav.