Eesti on võtnud kohustuse katta 2020. aastaks transpordis kasutatavast vedelkütusest vähemalt 10% taastuvallikaist pärit kütusega. Eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni, fossiilsete kütuste tarbimist ning kasvatada meie energeetilist sõltumatust.

Vajalikust kogusest ligi pool on kavas täita biometaani ehk rohegaasiga. Ülejäänud 6% kaetakse elektriautode ning bioetanooli ja biodiisli kasutamisega. See tähendab, et aastaks 2020 oleks vaja toota ca 48 miljonit kuupmeetrit rohegaasi.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega