Mis on ühist Soomes 2017. aastal jõustuval samasooliste paaride abieluseadusel ning Lätis 2014. aastast kehtivatel varasemast rangematel karistustel seimi saadikutele, kes rikuvad parlamendi eetikakoodeksit? Õige vastus: mõlemad muudatused tekkisid tänu rahvaalgatusele vabakonna üles pandud veebikeskkonnas.

Eesti ühiskonnas on ka Rahvakogu protsessi tulemusel mõndagi muutunud. Lisaks kodanikuhariduslikule kasule seadustati meil 2014. aasta kevadel rahvaalgatus ehk kollektiivsed pöördumised Riigikogule: parlamendi komisjonid peavad arutama vähemalt 1000 allkirjaga ettepanekuid ühiskonnaelu parandamiseks või mingi regulatsiooni muutmiseks.