Võttes arvesse
- enam kui 2800 Eesti Vabariigi kodaniku algatust ja miljonite Euroopa Liidu kodanike tahet, mida on väljendatud petitsioonidele allkirju andes, demonstratsioonidel, koosolekutel, aruteludel jne;
- Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juures tegutseva Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuuri ja sõltumatute teadlaste-ekspertide antud hinnanguid praeguseks kogunenud ja avalikult ligipääsetavale teadusinfole glüfosaadi mõjust inimese ja meid ümbritseva keskkonna tervisele;

nõuavad allakirjutanud organisatsioonid ja kodanikud Riigikogu Maaelukomisjonilt, Riigikogult ja Vabariigi Valitsuselt glüfosaadi kasutamise keelamist Eesti Vabariigi territooriumil ning keelu toetamist ka Euroopa Komisjoni hääletusel.

Me soovime, et glüfosaadi kasutus koduaedades ning, parkides ja teistel haljasaladel, laste mänguväljakutel, puhkealadel jm avalikus kasutuses olevatel aladel ja metsades keelataks veel sellel aastal.

Glüfosaadi kasutamise lõpetamiseks põllumajanduses tuleb vajadusel välja töötada mitte pikem kui kolmeaastane tegevuskava.

Intensiivsel agrokemikaalide kasutusel põhineval põllumajandusel on alternatiive nii keskkonnasäästlikumaid võtteid kasutava tavatootmise kui ka mahepõllumajanduse näol. Samas Me soovime, et Eestist saaks Euroopa Liidu mahemajanduse keskus. leiame, et inimesele eluliselt vajaliku liigiliselt mitmekesise keskkonna säilitamiseks on Üüleminek mahepõllumajandusele on ainuvõimalik tee inimesele eluliselt vajaliku liigiliselt mitmekesise keskkonna säilitamiseks Eestis. Lisaks vähendab see Läänemere katastroofiliseks muutunud saastatust ning pakub meie põllumeestele võimalust saada oma toodangu eest paremat hinda ning hõivata uusi turge. Eesti võiks võtta suuna saada Euroopa Liidu mahepõllumajanduse juhtriigiks.

Me toetume oma nõudmistes teadusuuringutele ning globaalsetele strateegilistele dokumentidele, muuhulgas:

a) Vähkitekitav ja tervist kahjustav mõju on saanud kinnituse EFSA ja IARCi argumentide võrdlevas teaduslikus analüüsis, mis on tehtud 94 tunnustatud eksperdi poolt.
b) 13 eksperdi koostatud konsensusdokument ning esitatud viiteid kasutatud uuringutele. Teadlased rõhutavad, et EFSA väited glüfosaati sisaldavate mürkide omadustest ja ohutusest pärinevad aegunud, mittetäielikest või mittetäielikult avaldatud uuringutest.
c) ÜRO Kaubandus- ja Keskkonnaraportile (2013)

Alla kirjutanud:

Eesti Mesinike Liit

Kodanikuliikumine Terviklik Eesti

Mahepõllumajanduse Koostöökogu

MTÜ Noored Rohelised

Erakond Eestimaa Rohelised

Roy Strider,
kirjanik, Eesti ökoriigi idee tutvustaja

Rea Raus,
Statera Uurimis- ja Praktikakeskus, Tampere Ülikooli teadur

Emil Rutiku
muusik, aktivist, Eesti OTT (Otse Tootjalt Tarbijale) esindaja

Anne Luik,
Eesti Maaülikooli emeriitprofessor

Krista Kulderknup,
Organic Estonia eestvedaja

Toivo Aalja,
Eesti Ökokogukondade Ühendus

Ingrid Peek,
R2 saate "Hallo, Kosmos!" autor, Alkeemia.ee peatoimetaja

Tiina Ristimets,
kirjastuse Pilgrim juht

Siiri Sisask,
muusik, heategevusliku MTÜ Saagu valgus eestvedaja

Toomas Trapido,
bioloog

Jan Uuspõld,
näitleja

Mart Müürisepp,
näitleja

Rene Bürkland,
arst

Adik Levin, MD, Ph.D, MSc.D, FABM,
arst

Henry “Genka” Kõrvits,
muusik, ajakirjanik

Nancy Himma,
laulja

Merle Liivak,
ajakirjanik, kolumnist

Hannes Praks,
Eesti Kunstiakadeemia professor, mesinik

Helen Tammemäe,
Müürilehe peatoimetaja

Triin Ruumet,
filmirežissöör

Riina Raudsik,
arst