Ta ütleb, et Pagari pargis ei olnud korralikku hooldusraiet pikka aega tehtud ning puistu seisukord hakkas halvenema, samuti tekkis probleem võsastumisega. Hoolimata iga-aastastest korralistest töödest pargis - niitmine, lehtede riisumine, murdunud okste likvideerimine, üksikute ohtlike puude raie - vajas park põhjalikumat hooldust. „Projekti eesmärgiks seadsimegi Pagari mõisa pargis vajalike tööde tegemise ehk siis dendroloogiliselt väärtusliku puistu säilitamise, pargi ilme korrastamise ning pargi külastajate ohutuse tagamise ohtlike puude likvideerimisega.”

Pikale veninud talv tekitas raskusi

Maakonnasipelga konkursil võidu toonud projekt tähendas Pagari mõisa pargis pargipuude raiet, võrahooldust ja puistu hooldustöid. Töid tegi kogenud arborist Eero Tali OÜ-st Roheline Ruum. „Kõige suuremaks katsumuseks tööde läbiviimisel oli pikale veninud talv: sügava lumega ei saanud kõiki töid algselt planeeritud ajal teha ja samuti oli raskendatud korvtõstukiga pargis liiklemine. Lume sulades muutus pinnas jällegi liiga pehmeks ning see ei suutnud rasket tehnikat kanda.

„Lõpptulemusena suutsime siiski töödega kaasnevad pinnasekahjustused minimeerida ning tööd plaani järgi teha. Eero Tali tundis vajalikke töö- ja hooldusvõtteid ning oli vajadusel ekspertarvamusega abiks. Kokkuvõttes said tööd õigel ajal tehtud ja tulemus väga hea,” kirjeldab Martin Miller tööde kulgu. Tööde tulemusena on park praegu nii ökoloogiliselt kui ka esteetiliselt heas seisukorras, külastajatele atraktiivne ja ohutu ning säilitab oma ajaloolise väärtuse.

Miller kinnitab, et mõisa pargis tehtud hooldustööd on saanud väga palju positiivset tähelepanu ja tagasisidet nii kohalikult elanikkonnalt kui ka kaugemalt, ühtlasi on huvi mõisa pargi vastu ja pargi külastatavus varasemaga võrreldes suurenenud. „Hea meel on näha, et kohalik elanikkond tunneb huvi pargi käekäigu vastu ning on aktiivselt osalenud ka parki ja selle edasist käekäiku puudutavates aruteludes.

Vallavalitsuse järgmine siht on jätkata pargiruumi arendamist, säilitades sealjuures selle ajaloolist väärtust. Edasine samm selles suunas on pargi raietele jätkuprojektina tellitud Pagari mõisa pargi kujundusprojekt. Selle eesmärk on Pagari mõisa pargi pargiruumi mitmekesistamine ja lokaalse identiteedi tugevdamine, samuti ajaveetmisvõimaluste parandamine ning majutusteenuse pakkumiseks paremate tingimuste loomine.”

Pargi korrastustöid toetati KIKi keskkonnaprogrammist 27 763 euroga. Koostööd KIKiga nimetab Miller heaks. „Enne KIKi poole pöördumist tuleks endale täpselt selgeks teha, mis on projekti eesmärk ja soovitud tulemus. Samuti ei tasu karta küsida, kui selleks vajadus tekib,” jagab ta oma kogemuse põhjal õpetussõnu teistele taotlejatele.

KIK: Projekt oli hästi kirjutatud

KIKi Ida-Virumaa projektispetsialist Bruno Uustal kinnitab, et Mäetaguse vallavalitsuse ette valmistatud projekt oli hästi kirjutatud. „Toetuse saajaga oli koostöö asjalik ja nad väärisid seda tunnustust Maakonnasipelga konkursil,” kiidab ta tegijaid. „Tööde teostamine edenes väga professionaalselt ja asjasse oli ka näiteks igati kaasatud Keskkonnaamet, kellega vajadusel konsulteeriti. Parkide hooldamisega ongi selline mure, et kui mingil hetkel tehakse pargi seisundi hindamine, siis tegelikult piisab tugevast tuulest, et esile kerkiksid uued vead, mida hindamisel veel näha ei olnud, ja selliste olukordadega tulebki siis jooksvalt tegeleda.”