Omavalitsuste ajalehti koondava Interneti portaaliga eestielu.ee 85 (+5 Tallinna linnaosa lehte) liitunu hulgas leidub ka 4 Pärnumaa valla ajalehte. Maakonna 17-st omavalitsuse infolehest on praegu eestielu.ee portaali vahendusel võimalik lugeda Koonga, Lavassaare, Tahkuranna ja Tori uudiseid.

„Valla- ja linnalehtedes on palju sellist materjali, mis väärib laiemat kajastamist,“ ütles  Maalehele portaali käivitaja Tanel Saarmann, kelle sõnadega võib kõhklematult nõustuda. Tõepoolest leidub neis sündmusi, teemade käsitlusi ja arvamuslugusid, mis pakuvad huvi ka väljaspool ühe kogukonna piire. Küsimused ja probleemid võivad valdades olla üle riigi mitmeti kattuvad ja selliselt on väga hea kõigest ülevaadet saada.

Näiteks Saue valla leht Koduvald trükkis ära väga hea Mikk Lõhmuse kirjutatud artikli omavalitsuste võimekuse hindamise teemal, mis vääris avaldamist Pärnumaa lugejate jaoks ka siinses märkmikus. Kuid eestielu.ee olemasolu teadvustumisel hakkavad inimesed järjest rohkem ise avastame kasulikke kirjutisi erinevatest vallalehtedest. Arvan, et puht tööalaselt oleks soovitav pidevalt nimetatud portaali külastamine omavalitsuste ametnikele, volikogude ja mitmesuguste komisjonide liikmetele, aga ka täiesti tavalistele lugejatele, kes tunnevad suuremat huvi võrdlevate kogemuste omandamise vastu teiste valdade tegemiste põhjal.

Lisaks sellele on eestielu.ee portaalis võimalik avaldada arvamusi ja esitada ettepanekuid iga artikli juures eraldi kommentaariumi võimalust kasutades, mis seni pole pdf-formaadi puhul olnud Internetis mõeldav. Eriti teretulnud on viimane võimalus nende valla lehtede puhul, kus kohalik omavalitsus ei asu veel praegusaegse infoühiskonna teabevahetuse ja suhtluskeskonna osas ajastu tasemel. Üks selline vaeslaps on praegu Pärnumaal näiteks Sindi, kus linna kodulehel puudub külalisteraamat sissekannete tegemiseks ja suhtluskeskkond kodanike omavaheliseks mõtete arendamiseks, milles võiksid osaleda ka volikogu ja linnavalitsuse ametnikud, et side rahvaga parem oleks.

Eelneva illustreerimiseks üks näide eestielu.ee portaalist:

Vallavolikogu tõstis sünnitoetuste määra

Otepää Teataja

22. oktoobril toimus Otepää vallavolikogu istung. Istungil võeti vastu uus sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord ning sotsiaaltoetuste summad.
Lapse sünnitoetus tõusis 6000 kroonilt 576 euroni (9012.44 krooni).

Sünnitoetust makstakse ühele lapse vanematest tingimusel, et laps registreeritakse sündimisel Otepää valla elanikuks ning üks lapse vanematest on lapse sünni hetkel Otepää valla elanik olnud vähemalt pool aastat. Kaks kolmandikku summast saab lapse sündimisel, üks kolmandik aga lapse 1-aastaseks saamise puhul.

Lisaks sellele tõusis esimesse klassi mineva lapse toetus 1000 kroonilt 100 euroni (1564.66 kr), koolilõpetaja toetus – 9. klassi lõpetaja 300 kroonilt 32 euroni ( 500.69 krooni), 12. klassi lõpetaja 500 kroonilt 45 euroni (704.10 krooni). Uue sotsiaaltoetusena lisandus matusetoetus 128 eurot (2002.76 krooni). Matusetoetust makstakse Otepää valla elaniku surma korral isikule, kes esitab vallavalitsusele originaalsurmatõendi, olenemata taotleja elukohast.

“Väärtustame oma inimesi ja sellest sündis otsus ka sotsiaaltoetusi tõsta,” selgitas volikogu esimees Aivar Nigol. “Tegemist on igati läbimõeldud otsusega, mida järgmise aasta valla eelarve koostamise juures ka rakendama hakkame.”

Uus sotsiaaltoetuste maksmise kord ja toetuste määrad jõustuvad 1. jaanuaril 2011.

Samal teemal: