„Jälle on jõulud ukse ees ja ettevõtlikud noored tulevad oma ainulaadsete toodetega Pärnusse kauplema tavaks saanud õpilasfirmade laadale “Pärnumaa Jõulud”, mida peetakse sel korral juba üheksandat aastat järjest ja ikka Port Artur 2 kaubakeskuses,“ teatab Pärnumaa majandusõpetajate ainesektsiooni esimees ja traditsioonilise sündmuse peamine korraldaja Mari Suurväli ning tõdeb, et partnerlussuhted on aina tugevnenud. Kui algul oli napilt kümmekond firmat, siis nüüd on lisaks pea viiekümnele kauplevale õpilasfirmale kava tublisti laiendatud koolitusprogrammi ja köitva noorte tutvumisõhtuga. Nüüd korraldatakse eelnevate aastate toodete põhjal ka näitus, mis annab hea ülevaate tehtust mitmete aastate lõikes.

Mari Suurväli ütleb õpilasfirmade tegevust tutvustades, et tegemist on eelkõige aktiivõppeprogrammiga ettevõtlike inimeste kasvatamiseks. Tegu pole äriettevõttega, mis võimaldaks
Eestis kasutatava õppeprogrammi autor on Junior Achievement Eesti. Euroopa Komisjon leiab oma ekspertrühma töös tehtud järeldustes, et õpilasfirma on üks kõige paremaid moodusi ettevõtlike inimeste kasvatamiseks koolis. Eestis kasvab huvi õpilasfirmade vastu eriti viimastel aastatel ja ka kõrgkoolid avaldavad soovi asuda õpetajaid koolitama. „Ettevõtlusalaseid teadmisi ja praktilisi kogemusi pakutakse samuti üliõpilastele EBS ja TTÜ üliõpilasfirmade tegevuse kaudu,“ lisab Suurväli täiendavaid selgitusi juurde andes.

Tagasivaates näeb olulisi muutusi ja kasvamist nii sisu poolest kui osalejate arvukuselt ka “Pärnumaa Jõulud” laatade korraldamisel. Pidevalt suureneb osavõtvate koolide hulk ja geograafiline ulatus. „Kui 2002. aastal alustasime Pärnus Sõbrapäeva laadaga, olid väljas põhiliselt Sindi Gümnaasiumi ettevõtlikud õpilased oma kaubaga, tänavu on registreerunud õpilasfirmasid vaatamata keerulisele majandusseisule kõikjalt üle Eesti,“ on Suurväli ilmse edasiminekuga väga rahul.

1992. aastal Eestis alustanud õpilasfirmad on oma järjekindla tegevusega toonud tänaseks Euroopa võistlustelt koju mitmeid auhinnalisi
pälvinud Euroopa õpilasfirmade võistlustel teise koha ja üks kord kolmanda koha. Pärnus osalenud Tallinna 21. kooli õpilasfirma Roheline Jalajälg saavutas esimese koha Euroopa Noorte Ettevõtjate võistlustel. „Kõige tähtsam on aga see, et rahvusvahelistel laatadel käies saavad õppurid võrratuid kogemusi ja kuhjaga uusi mõtteid, mis ootavad rakendamist kodusel Eestimaal,“ seab Suurväli peamise esikohale.

Õpilasfirmade programm ei anna uusi võimalusi üksnes õpilastele, vaid arendab kindlasti ka õpetajaid-juhendajaid. Kes kord juba alustanud, nõustub ikka ja jälle uute õpilastega asja ette võtma. „Samuti lähendavad õpilasfirmad õpilaste ja õpetajate omavahelisi kontakte,“ viimast peab Suurväli väga tähtsaks osaks kooli elus. Tänaseks päevaks on abiks ka nooremkonsultandid. Need on õpilased, kes ise firma loomisega juba varem toime tulnud.

Seega on võimalusi palju. Nüüd, kus ettevõtlikkus ja ettevõtlusõpe asub kindlalt kooli õppekavas, on hea tõdeda, et püsitakse õigel rajal juba peaaegu paarkümmend aastat. Väga meeldiv on selle juures teada, et Pärnu omab häid traditsioone ja tublisid juhendajaid-õpetajaid, keda oleks täiesti paslik

Õpilasfirmajuhendaja ei pea kindlasti olema põhihariduselt majandusinimene, nagu ei pea ka ettevõtja põhiharidus olema majandus. Juhendajaks võib saada iga aine õpetaja. Edukaid õpilasfirma juhendajaid on tulnud geograafia-, ühiskonna-, matemaatika-, tööõpetuse- ja keeleõpetajate seast. Tarvis läheb vaid pealehakkamist ja ettevõtlikkust ning tahet anda noortele võimalus proovida midagi uut. Sellest saab suur avastamise rõõm nii õppuritele kui juhendajatele.

„Tulemas on taas tõeline jõululaat,“ kuulutab Suurväli ja kutsub kõiki 4. detsembril Port Arturisse laadale! „Vahva on teha oste jõulukotti noorettevõtjatelt, kes tulevad pärnakatele osturõõmu pakkuma küll Narvast, Tartumaalt, Kanepist, Võrust, Mikitamäelt, Värskast, Raplast, Tallinnast, Põlvamaalt ja muidugi Pärnu maakonnast ning Pärnu linnast.“

Port-Artur 2-e on oodata kauplema üle 140 noore ettevõtja! Toredat ostulusti!

Samal teemal: