Pärnu Noorte Vabaajakeskus kuulutab Pärnu Linnavalitsuse haridusprojekti käigus välja konkursi „Märka noorte headust ja viisakust“, mille põhieesmärgiks on tunnustada ja märgata noore juures tema viisakust ja anda noortele mõista, miks on oluline järgida ühiskonnas kehtestatud käitumisreegleid.

Pärnu Noorte Vabaajakeskuse juhataja Annely Reile ütles, et käesoleva konkursi raames tõstab noortekeskus esile noorte headust ja viisakust kui väärtust omaette, selgitades ja tuues näiteid erinevatest käitumistest ja tagajärgedest. Annely Reile sõnul tunnustatakse viimastel aastatel Eestis väga palju neid, kes saadavad korda mõne suure heateo või on osutanud ühiskonnale suure teene. Samas on igapäevaselt meie ümber neid noori, kes mõtlevad südamega ja käituvad mõistusega ning kaaskodanikega arvestavalt. Ka nende tunnustamine ja esiletõstmine on vajalik, et tuua neid kõigile heaks eeskujuks.

Perioodil 2.-23. maini on kõigil võimalik esitada nominente "Hea noor 2011" tiitlile, mille pälvib Pärnumaa üks noor, kes on oma sõpradele ja kaaskodanikele silma jäänud eeskujuliku ja hea käitumisega. Tiitel antakse välja 1. juunil, lastekaitsepäeva tähistaval sündmusel Port Arturis, kus tutvustatakse esitatud nominente ning autasustatakse komisjoni poolt valitud noort.

Kandidaadid palutakse esitada kas posti teel vabaajakeskuse aadressile Noorte väljak 2, Pärnu 80032 või meili teel info@vabaajakeskus.ee. Lisada tuleb nominendi kontaktid ja esitaja täiskasvanu (klassijuhataja, lapsevanem, naaber jne) kaaskiri koos põhjendusega, miks just see konkreetne noor on teeninud tiitli "Hea noor 2011". Juurde lisada palutakse ka kandidaadi esitaja kontaktandmed.