Talimetsa on näidiskinnistu, kus Forestly liikmed kasvatavad metsa looduslikku elurikkust ning arvestavad tulu teenimisel metsa kui ökosüsteemi laiemat väärtust. See välistab muuhulgas lageraied ning suurendab metsast saadavat tulu küttepuude tegemise, saunavihtade meisterdamise, loodusteraapiate läbiviimise ja teiste sissetulekuallikate läbi.

Forestly juhatuse liikme Mattias Luha sõnul on esimene ost märgilise tähtsusega ning positiivne väljakutse Forestly liikmetele, et näidata, kuidas pidurdada Eestis tänast raietempot ning vältida lühiajalise kasumlikkuse nimel lageraiete tegemist.

"Hetkel oleme Eesti metsanduses väga kiiresti jõudmas punkti, kus raievanusest vanemat metsa leidub ainult range kaitsega aladel," sõnab ta.

"Talimetsa kinnistuga näitame, et üheskoos on võimalik hoida Eesti metsa loodussõbralikult ja tulusalt nii meile kui ka tulevastele põlvkondadele."

Samuti Forestly juhatusse kuuluv Toomas Trapido on Talimetsa edasiste plaanide osas põnevil.

"Hakkame kinnistul tegema ühiselt mõtestatud tööd, et tundma õppida sealset loodust, kaardistada võimalusi metsa kui ökosüsteemi jätkusuutlikuks arendamiseks ning leida uuenduslikke viise, kuidas saavad Talimetsast kasu nii Forestly liikmed kui kohalikud inimesed," ütles Trapido.

Forestly Eesti eesmärk on oma liikmete sissemaksete toel osta metsamaad, majandada seda püsimetsana ning maksta majandamisest teenitud tulu oma liikmetele dividendidena.

Püsimets on mets, kus teostatakse kas valik-, häil- või veerraiet ning kus metsamajandamise üheks oluliseks eesmärgiks on säilitada ja edendada metsa looduslikku elurikkust.