Kui nii-öelda metsasõja alguses oli arutluste keskpunktis raiemaht, siis praeguseks on kahtluse alla seatud metsade majandamise vajalikkus üldse. Metsandust nähakse loodusvaenuliku tegevusena, mitte rohelise biomajanduse osana. Tundub, et metsanduseteemalistes vaidlustes on koos pesuveega midagi olulist välja visatud.