Moodustunud on loodusvaatlustornide võrgustik, mis loob eeldused loodushuviliste-turistide pikemaajaliseks viibimiseks Kuressaare piirkonnas. Torni ehitas OÜ Kuressaare Ehitus. Projekti esitas MTÜ Saarte Kalurite Ühing ning põhirahastaja oli Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja toetas Saare-maa vallavalitsus. Lähiajal alustatakse Kallaku harrastuskalastu taristul ka inva-kalastuskoha ehitusega, mis loob võimalused turvaliseks kalastustegevuseks puuetega kalapüügiharrastajatele.