Tuletan sageli meelde endise metsaülema Jaani sõnu, kes kuus talve tagasi, kui samas metsandikus eelmist suuremat lageraiet tehti, ütles, et ärgu ma muretsegu, enne kümmet aastat sellesse metsa raiuma ei tulda. Metsaülemat pole kahjuks enam elavate seas, haigus sai mehest jagu. Ja raiuma tuldi ikka, nüüd juba suuremas mahus ja laiemal alal.