Küsimegi oma lugejatelt - mida teie arvate? Kas keegi peaks nende intsidentide eest võtma ka vastutuse? Või tuleks teha mingeid muid järeldusi?

Allolevas küsimustikus anname omalt poolt vastusevariandid, kuid muid lahendusi ja põhjendusi saab avaldada ka kommentaariumis!