Kui venelased omavahel vene keelt räägivad, siis ilmselgelt mitte. See, et müüakse vene kirjandust, eksisteerib vene teater, saab vaadata vene filme, siis on see kõik pigem rikastav ja hea. Kui vene keele rääkija austab eesti keelt ja kogu siinset kultuuri, ning vastupidi – meie leiame kontakti vene keele ja kultuuriga, saame neid tundma õppida –, siis on ju kõik korras. Vene keel eesti keelt ei ohusta, inglise keel ohustab rohkem. Samas tuleb keeleoskus ja kultuur poliitikast lahus hoida.
Avalehele
0 Kommentaari