Arvukad uuringud Eestis ja maailmapraktikad on näidanud, et 1 m laiusest veekaitsevööndist ei piisa toitainete, orgaanilise aine ega ka taimekaitsevahendite vooluveekogusse jõudmise takistamiseks põllu- ja metsamaalt.
Kui suure põllumajandusliku mõjuga selline veekaitsevööndite arvelt põllumaa “juurde tekitamine” aga üldse on?

Avalehele
1 Kommentaari
Loe veel: