Kiur Kaasik

Ning see teeb südamest rõõmu. Näen nüüd, kui palju sellest kasu on olnud – noorte inimestena oskavad nad isegi üllatavalt selgelt, loogiliselt, ja mis eriti tähtis – rikkalikku sõnavara kasutades oma seisukohti väljendada.


Tänapäeval võtavad ju uudiseportaalides ja veebiväljaannetes levivad enamasti lakoonilised, lausa sisutühjad infokillud võimaluse iseseisvalt mõelda ega ärgita teemasse süvenema. Aga pinnapealsus ei vii edasi, vaid ühel hetkel hakkab normaalset elu pärssima.